Astrid Nøklebye Heiberg

6Astrid Nøklebye Heiberg setter fokus på seniorer i arbeidslivet. Nøklebye Heiberg er en norsk psykiater og politiker (H). Hun har vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i Erna Solbergs regjering siden oktober 2013.
Heiberg har bakgrunn som professor i psykiatri, og hadde sentrale verv i Høyre i 1980- og 1990-årene som leder i Høyrekvinners Landsforbund og stortingsrepresentant 1985–1989, forbruker- og administrasjonsminister i 1986 og partiets 1. nestleder 1990–1991. Nøklebye Heiberg var president i Norges Røde Kors 1993–1999.