Nina Melsom


nina melsom
Inkluderende arbeidsliv - hvor går veien videre? Direktør Nina Melsom, NHO i samtale med statsråd Anniken Hauglie og 
nestleder Roger Haga Heimli, LO. Samtaler ledes av journalist og programleder Anne Grosvold. 
Nina Melsom er direktør for område Arbeidsliv, med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn- og tariff, pensjon og forsikring og NHOs advokattjenester. 
Melsom har jobbet både som advokat- og dommerfullmektig og som førstekonsulent og rådgiver hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen. I 2000 startet hun som advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling, og i 2008 ble hun leder for Arbeidsrettsavdelingen.
I 2016 gikk hun inn i NHOs ledergruppe, først som direktør for område Tariff- og medlemstjenester og fra høsten 2017 som leder av område Arbeidsliv.