Pål Molander


pa%cc%8al molander

Direktør ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) Pål Molander holder faglige foredrag, med fokus på forebygging. "Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvorfor bør vi jobbe mer kunnskapsbasert?", spør han. 


                                           
 
ks%20logo
nho_logo
lo%20logo1
unio
logo_nav
logo_gronnH

Til toppen