Pål Molander


pa%cc%8al molander

Direktør ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) Pål Molander holder faglige foredrag, med fokus på forebygging. "Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvorfor bør vi jobbe mer kunnskapsbasert?", spør han.