Du/dere inviteres til å komme med forslag til kandidater som bør få IA-prisen 2019.

Prisen vil bli delt ut på HMS-konferansen 16.oktober 2019 på Quality Hotel Sarpsborg. Forslag sendes på e-mail til: elise.johannessen@nav.no innen 31.8.2019. Forslagene skal begrunnes, og vi ber deg benytte vedlagte matrise du kan laste ned her. 

Statutter IA-pris i Østfold

Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, og at mange tar et stort samfunnsansvar ved å bidra til integrering og inkludering i arbeidslivet.

IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg i arbeidet med IA. Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter:

* IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten
* Forebygger og reduserer sykefraværet
* Inkluderer flere personer med nedsatt funksjonsevne
* Tilrettelegger for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig „ Reduserer frafall fra arbeidslivet for personer i yrkesaktiv alder

* Fremstår som «IA-fyrtårn».

IA-prisen kan deles ut til enkeltpersoner som i kraft av sitt virke og sin måte å utøve det på, over tid har  bidratt vesentlig for IA-virksomhetene på de samme punktene.

* Forslagsrett har IA-rådgivere, partene og andre som jobber med IA. Forslag må være innkommet til elise.johannessen@nav innen fastsatt årlig frist – i år 31.8.2019.

* NAV Østfold Arbeidslivssenter er sekretariat for prisen.

* Prisvinner/ere utpekes av egen komite som er representant fra NHO, LO, KS, Unio og NAV

Arbeidslivssenter.

* Prisen deles vanligvis ut på HMS-dagen i oktober hvert år.

*  Prisen består av diplom, bilde samt blomster.

Stauttene for IA-prisen

TIDLIGERE VINNERE

2019 Heggen Dagsenter
2018 Baterød Servicebase
2017 Råde Graveservice
2016 Hannestad barneskole
2015 Gyproc, Fredrikstad
2014 Rockwool, Moss
2013 GLAVA AS
2012 Båstad Barnehage, Trøgstad kommune
2011 Borregaard Fabrikker, Sarpsborg
2010 Stabburet AS
2009 Askim kommune, intern service
2008 Lantmännen AS, Moss
2007 Nortura, Rakkestad
2006 Fredrikstad kommune, Åpen omsorg Onsøy
2005 Peterson AS, Moss
2004 Norsk Skog, Halden