HMS-KONFERANSEN 2021 ONSDAG 13. OKTOBER

Vårt valg om å utsette HMS konferansen bygger på Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 200 deltakere. Hensikten er å hindre spredning av COVID-19.

Utsettelsen til oktober 2021 øker sannsynligheten for at vi unngår begrensingene vi har i dag med å ta vare på din helse og sikkerhet.  Vi håper på å samle mellom 800 – 900 personer for å inspirere, lære og dele kunnskap.

Reserver datoen allerede i dag, så sees vi på HMS konferansen 2021.

Vi gleder oss til 13.oktober 2021