- Bruk vår spisskompetanse!

Visste du at blant våre 24 rådgivere har vi spisskompetanse på organisasjonspsykologi og organisasjonssosiologi?
Publisert: 27.01.2016Del:
 I kurskatalogen finner du info om hvordan kompetansen deres kan brukes som supplement til bistanden rådgiverne våre ellers yter.
Hva med å rådføre seg med Bjørn Josefsson på gjennomføring av gode gruppeprosesser, eller be Helge Bergheim ha et kritisk blikk utenfra på måten dere organiserer IA-arbeidet på?
Ta kontakt med din IA-rådgiver, eller Bjørn og Helge direkte.
PS: kontaktinfo for alle IA-rådgiverne finner du bakerst i kurskatalogen!