800 påmeldte til HMS-konferansen

Skal du få plass på årets HMS-konferanse, er det ingen grunn til å vente. 800 stoler er nå besatt, kan Per Ivar Clementsen melde. 
Publisert: 07.09.2015Del:
– Og det kommer daglig inn påmeldinger. Det vil si at de drøye 100 ledige plassene stadig krympes. Når grensen er  nådd, er det for sent. Her handler det om å  kjenne sin besøkelsestid, sier Clementsen.
HMS-konferansen har fristet med et spennende program, med faglig påfyll og aktuelle foredragsholdere, og har trukket fulle saler på Quality de siste årene.
– Det viser at vi har truffet godt med innholdet. Men det er kanskje først og fremst en indikator på at HMS og IA er områder det jobbes svært godt med i Østfolds bedrifter, sier han.
Også denne gangen har tilbakemeldingene på programmet, med Truls Svendsen som kanskje det største trekkplasteret, vært svært positive - og påmeldingene har strømme inn siden før sommerferien. 
– HMS-konferansen i Østfold har fått en så bra fotfeste, at den vekker oppsikt langt ut over fylkets grenser. Det har vi lov til å være stolte av, sier Per Ivar Clementsen.