Baterød servicebase ble vinner av årets IA-pris

Det var stor jubel da Baterød servicebase ble utropt som vinner av IA-prisen 2018 i ettermiddag!
Publisert: 17.10.2018Del:
Baterød servicebase ligger under Boveiledning Tune i Sarpsborg kommune, og var nominert til den gjeve IA-prisen sammen med OBS Rygge og Norske Skog Saugbrugs.

For brukerne
- Dette er en pris vi tilegner våre brukere. Her på Baterød jobber vi med mennesker med bistandsbehov og som ikke er veldig synlige i det daglige. Det kan være mange utfordringer knyttet til brukerne, men vi føler vi er privilegerte som får lov til å kunne være viktige og utgjøre en forskjell for dem, sa enhetsleder Mona Jansen etter overrekkelsen.
- Vi hadde ikke forventet å gå helt til topps i konkurranse med de to øvrige, meget sterke kandidatene. Men desto mer moro var det å høre juryens begrunnelse og det gikk opp for oss at det var oss han snakket om. Vi er veldig stolte, da dette er et resultat av mange års målrettet arbeid mot færre skader og et bedre arbeidsmiljø, en positiv trend som fortsetter. Denne prisen inspirerer oss til å stå på videre, sa hun.

Fokus på forebygging
Juryen la vekt på at vinneren gjennom mange år har hatt fokus på å forebygge skader. Det er arbeidet innovativt med tiltak for å redusere arbeidsbelastningen på de ansatte som arbeider med en gruppe svært krevende brukere. Det er jobbet systematisk i flere år på svært mange områder for å få det til.
Nytenking har vært en rød tråd i arbeidet som har vært gjort de siste årene og det er jobbet godt med IA-arbeidet i enheten. Det har i de siste årene vært et fokus på å forbedre og utvikle de ansattes arbeidsforhold/arbeidsmiljø. Dette har båret frukter - ikke minst i forhold til arbeidsplassens omdømme. Fra å være en «værsting» fremstår årets vinner i dag som en arbeidsplass hvor medarbeiderne arbeider etter moderne prinsipper og metoder.

Medbestemmelse
Sykefraværet ved enheten er sterkt redusert fra 2016, og tallene viser en fortsatt nedgang. Leder er opptatt av å gi ansatte kompetanseheving, medbestemmelse og muligheter for deltagelse i endringsprosesser og utviklingsprosesser. Vinneren kan vise til svært gode resultater på flere medarbeiderindikatorer og deres kunnskap og erfaringer er svært nyttig og overføres til andre arbeidsplasser.
”Enhetens styrke i å finne gode løsninger og tilrettelegginger er egentlig at de bare gjør det, «just do it» er også et motto. De tør å ha åpen dialog og tenke utradisjonelt for å prøve ut løsninger som kan fungere”, heter det i juryens begrunnelse.
Prisen ble overrakt av daglig leder Per Christian Skauen i Kirkens Bymisjon Østfold.