Gode tilbakemeldinger

- Konklusjonen må bli at vi har truffet svært godt både med innhold og gjennomføring!
Publisert: 19.11.2015Del:
Det sier Per Ivar Clementsen hos NAV Arbeidslivssenter i Østfold etter at deltagerne har evaluert årets HMS-konferanse.
Av 880 utsendte evalueringsskjemaer, var det hele 560 som besvarte. Dette er et  viktig for at vi hele tiden skal kunne bli bedre, samt gi deltagerne det de forventer, sier Clementsen.
- Når mer enn 90 prosent av de som har svart er enten fornøyd svært fornøyd, er det en god indikasjon på at vi har truffet godt både med foredragsholdere, temaer og gjennomføring, sier han.
Samtidig er han klar på at det alltid er forbedringspotensial. På punktet om hva deltagerne ønsker mer av på neste års konferanse, svarer 64 prosent ”dagsaktuelle temaer” og 60 prosent ”gode bedriftseksempler IA-arbeid”. – Vi ønsker å treffe enda bedre på det flertallet ønsker seg, sier Clementsen.
Av parallellseminarene, ser vi at hele 82 prosent var svært fornøyd med  ”Et helt menneske i en halv kropp” – som er en meget høy score på toppkarakteren.
Og ikke overraskende svarer 80 prosent ”svært fornøyd” med kulturinnslaget til Rockwool, som ga publikum an uforglemmelig reise i bedriftens IA-historikk. 

Last ned skjema her