Husk arbeidskontrakt!

Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb. - Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, råder Arbeidstilsynet og Fellesforbundet.
Publisert: 11.06.2015Del:
Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb
Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb
Arbeidskontrakt
– En arbeidskontrakt er det aller viktigste du må ha for at du skal få det du har krav på og vite hva du skal gjøre på jobb, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.
Mange unge føler de er så heldige når de får en jobb, at de verken vil eller tør stille krav eller si fra til sjefen dersom det er noe på jobb de ikke synes er greit. For noen er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet, og de vet verken at de har krav på skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben, eller at sjefen har ansvar for å sørge for at de ikke blir skadet på jobb.
Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet (både arbeidsgiver-  og arbeidstakerorganisasjonene) jobber sammen for å skape trygge og gode arbeidsforhold i Norge.
– Det er viktig med ordnede og ryddige forhold  på arbeidsplassen, også for unge arbeidstakere, understreker  leder i Fellesforbundet, Arve Bakke.
 
Fem ting
Her er fem viktige ting å huske på for alle som skal ut i sommerjobb:
1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal
det blant annet stå noe om:  arbeidstid, lønn og oppsigelsestid
2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.
3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre.
5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Er du under 18 år og arbeider mer enn 4 1/2 time daglig, har du rett på pause i minst 30 minutter.