Laveste fraværet siden IA-avtalen ble inngått

Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. 
Publisert: 15.09.2015Del:
Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.
Siden 2001 har andelen sysselsatte 55­­­­­–61-åringer økt med fem prosentpoeng, mens aldersgruppen 62–66-år har hatt en økning på hele 14 prosentpoeng. En del av økningen for de eldste skyldes pensjonsreformen fra 2011. I tillegg fortsetter andelen uføretrygdede å gå ned blant de eldre.
For unge under 30 år har utviklingen gått i motsatt retning. Sysselsettingsandelen blant unge i alderen 20–24 år har hatt en underliggende nedadgående trend gjennom IA-perioden fra 2001 fram til i dag. For 25–29-åringene har nedgangen først og fremst kommet etter finanskrisen.

 Les mer om funnene i faggruppens statusrapport her.