LEAN – kontinuerlig forbedring

Lean, eller kontinuerlig forbedring, er et tankesett og en metode for å forbedre kvalitet og resultater. Metoden betyr ofte en sterkere medvirkning fra ansatte. Dette kan styrke trivselen og arbeidsmiljøet, skriver Idebanken.org. 
Publisert: 15.04.2015Del:
I praksis handler kontinuerlig forbedring om å gjøre prosesser rimeligere, raskere og bedre. Dette skal skje gjennom å fjerne sløsing og konsentrere seg kun om det som skaper verdi for kunden. Begrepet har sin opprinnelse i industrien og er sterkt forbundet med Toyota. Den japanske bilprodusenten ble verdensledende takket være sitt system for kontinuerlig forbedring. Tankesettet har etter hvert slått rot utenfor industrien. I offentlig sektor har mange organisasjoner tatt i bruk tilnærminger som ligner Lean.
 
Lean styrker medvirkning
Lean i en klassisk utgave er preget av standardisering og jakten på stadig mer effektive arbeidsprosesser. Den raske utbredelsen av Lean i norsk arbeidsliv er derfor omstridt. Mange mener at Lean undergraver viktige sider ved den norske arbeidslivsmodellen, slik som autonomi og medvirkning.
Forskning og erfaring antyder derimot at det langt fra må være slik. Et typisk trekk ved Lean er organisering i team som i stor grad har ansvaret for sitt arbeidsområde. Teamene har faste møter hvor drift og forbedring er tema. Alle medarbeidere skal aktivt komme med ideer og tanker om hvordan de kan jobbe smartere og bedre. Målet er å skape en endringskultur. På denne måten får de ansatte større innflytelse på egne arbeidsforhold og på drift og forbedring av virksomheten.
 
Lean i et inkluderende arbeidsliv
I en god endringskultur er det åpenhet for at ting kan forbedres, og medarbeiderne har muligheter og verktøy til å gjennomføre løpende endringer. Kulturen preges av trygghet, ambisjoner, ansvarsfølelse og vilje til å dele kunnskap. Dette fører gjerne til engasjement, mer trivsel og en bedre arbeidshverdag. På sitt beste skaper en slik kultur inkluderende arbeidsplasser med lavt sykefravær.
Virksomheter som legger vekt på medvirkning når de innfører Lean kan altså oppnå gevinster både når det gjelder nærvær og kvalitet. Det er derfor klokt å unngå ferdige løsninger. Virksomheten bør ta eierskap og tilpasse Lean til egen virksomhet. For å sikre forankring og gode resultater, er tillitsvalgte og verneombud naturlige partnere.

Anbefalinger for å lykkes med Lean og kontinuerlig forbedring:
  • Legg vekt på medvirkning når virksomheten skal innføre Lean.
  • Unngå ferdige løsninger. Ta eierskap til konseptet og og tilpass Lean til egen virksomhet.
  • Involver tillitsvalgte og verneombud. De er gode partnere for å sikre forankring og gode resultater.
  • Sett av tilstrekkelige ressurser til å innføre kontinuerlig forbedring.
  • Gjør et grundig forarbeid og vær tydelig på fordelene både for resultater og medarbeidere.
  • Lag en strategi for formidling av kunnskap og kontinuerlig resultatutvikling.
  • Skap arenaer for diskusjon.
  • Lag et system for evaluering som inngår i organisasjonens ledelsessystem.
 
Kilde: Idebanken.org