Nominert til IA-pris

AS Rocwool, Moss, Sykehuset Østfold, avdeling for sykepleie  og Eidsberg kommune, Miljø- og teknikketaten er de tre nominerte til den hederstunge IA-prisen. 
Publisert: 20.10.2014Del:
PA240386
Bildet er fra konferansen i 2012, hvor Båstad barnehage vant prisen.
Prisen, som deles ut under HMS-konferansen, går til en foregangsbedrift innen arbeidet med inkluderende arbeidsliv.
Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen ved NAV Østfold kan fortelle at juryen fikk mange gode forslag fra virksomheter i hele fylket til vurdering. - Det syntes som om det jobbes godt med det inkluderende arbeidsliv ute på arbeidsplassene i Østfold, sier han.
Ut fra en helhetsvurdering ble følgende tre bedrifter nominert. Her er utdrag fra juryens begrunnelse:
 
Sykehuset Østfold, avdeling for sykepleie
Denne avdelingen ved SØ har jobbet svært målrettet med det inkluderende arbeidsliv  gjennom flere år. De har en ledelse som jobber tydelig og målrettet med inkluderingsperspektivet, og dette viser en gradvis nedgang i fraværet som ved siste måling i juni 2014 var 4.4%.  Dette er lavt fravær sett i forhold til helseforetak.
 
Eidsberg kommune, Miljø- og teknikketaten
Etaten har hatt lavt sykefravær siste to år, 2,2% i 2013 og 3.0% hittil i 2014.
De har jobbet godt med det forebyggende arbeid over tid, og de har maktet å bygge et godt og inkluderende arbeidsliv og å skape gode sosiale møteplasser.
Gode inkluderende ledere «ser» sine medarbeidere og arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes kompetanse så langt dette er mulig.
Virksomheten har inkludert personer med redusert funksjonsevne i den forstand at personer blir ivaretatt, støtes ikke ut av organisasjonen.
De har også en aktiv seniorpolitikk hvor det stimuleres til at personer står lenger i arbeidslivet. Det er godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte rundt IA.
Virksomheten er en verdi kandidat til årets IA pris.
 
AS Rockwool, Moss
Dette er en bedrift som gjennom flere år har hatt et svært lavt sykefravær.  2.0% fravær i 2013 og 4.0% i 2. kvartal 2014.
De har jobbet svært målrettet og forebyggende gjennom flere år for å øke nærværet i bedriften, noe de har lykkes med. De har tilbudspakke om «myk oppstart» etter sykdom, trening i arbeidstiden og støtte til arbeidstakere som driver med helsefremmende aktiviteter. I tillegg har de egen ryggskole. Bedriften har til enhver tid medarbeidere med redusert arbeidsevne hvor oppgavene blir tilrettelagt. Virksomheten ser på seniorer som en ressurs, og flere medarbeidere står i jobb frem til 67 år.