Ønsker kandidater til IA-prisen 2016

- Jeg viser til møte i IA rådet etter konferansen 2015 og til møte med LO/UNIO/IA rådgivere i mai 2016. Det er viktig at våre rådgivere finner fram til gode kandidater, og at kandidatene er drøftet med ledelse og tillitsvalgte ute i virksomheten, sier Per Ivar Clementsen.
Han ber om at det benyttes denne oppsatte matrisen lik den nedendfor for å gi en fyldig og god dokumentasjon om kandidatene, og sende begrunnelsen til på e-mail til: hanne.hagberg@nav.no innen 23.9.2016.
Clementsen vil være ansvarlig for gjennomføringen av HMS-konferansen også i år, og sier det bare er å ta kontakt ved behov.
- HUSK: Dette er markedsføring og omdømmebygging av IA, minner han om.
 
IA-PRISEN 2016
 
FORSLAGSSTILLERS NAVN:
 
FORSLAG/NAVN VIRKSOMHET/AVDELING:
 
HOVEDBEGRUNNELSE:
 
INKLUDERER PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:
 
TILRETTELEGGER FOR ELDRE ARBEIDSTAKERE:
 
REDUSERT SYKEFRAVÆR:
 
SYKEFRAVÆRSUTVIKLINGEN (SETT INN SISTE 3 ÅR FRA IA-WEB):
 
PARTSSAMARBEID IA I VIRKSOMHETEN:
 
KAN FREMSTÅ SOM IA FYRTÅRN:
 
ANNET: