En ny konferanse vel i havn

Det ligger mange måneders planlegging og jobbing for å gi deltagerne - over 900 i tallet - både nyttig faglig input og god underholdning under den årlige HMS-konferansen. Og selv med store forventninger, tror vi ingen gikk skuffet hjem denne gangen heller. Med aktuelle og interessante foredragsholdere som LO-leder Gerd Kristiansen, NHOs avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen, Kåre Hagen, senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HIOA og direktør Liv Tørres, Nobels Fredssenter, fikk vi servert mange innfallsvinkler  og tanker om arbeidslivet.
De kulturelle innslagene sto Ulrikke Brandstorp og Renate Gjerløw for, samt  fjorårets IA-vinner Gyproc, som hadde alliert seg med Kulturværste og lokale, unge skuespillere og lagd en fantastisk forestilling om bedriftens framtidige IA-reise. 
Det ble også både latter og tårer under «Petter Uteligger»s opplevelser blant uteliggerne i Oslo, og ikke minst innslaget  med komiker og skuespiller Pelle Sandstrak, som fortalte om sitt liv med tourettes syndrom. 
- Men samtidig som vi skal ha morsomme innslag, er vi veldig bevisst i å velge de med en viktig undertone som vi kan ta med oss det videre IA-arbeidet, påpeker Ulf Lervik og Per Ivar Clementsen.  For begge de sistnevnte foredragsholderne hadde et klart budskap om viktigheten i at vi ser våre medmennesker, bryr oss om og bryr oss med hverandre. At viser at alle har en verdi og bør behandles med respekt.  
- Jeg tror ingen går herfra upåvirket av det dagen har brakt. Så får vi håpe mange legger seg det på minnet og tar det til ettertanke både i IA-arbeidet og i sitt eget liv, sier parhestene Clementsen og Lervik avslutningsvis. 
Og vi sier bare; vel blåst - igjen!