Erfaringsseminar 2018

Tilhørerne fikk dels faglig påfyll om inkludering og inkluderingskompetanse og dels høre om Låby Skole som reduserte sitt sykefravær fra 23% til 0,6%!
Presentasjonene finner du ved å følge linkene. 


Inkluderingskompetanse 
 
Jungelprosjekt 

Låby skole