Kurskatalogen er klar!

En av høstens nyheter er kurs i Inspirasjonledelse under mottoet:
«Lær å trykke på de rette knappene for å få motiverte medarbeidere».
Forskning viser at blant annet humor og arbeidsglede er helt sentralt for
motivasjon, prestasjon, omdømme og lavt sykefravær i enhver virksomhets-kultur.

Humør er et av fem elementer som skaper begeistring hos medarbeiderne ved siden av anerkjennelse, mestring, inspirerende mål og VI-følelsen.»