Ny avdelingsdirektør

Andreas kommer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som sjef for Forbedringsseksjonen. Der jobbet han med ledelsesutvikling, kontinuerlig forbedring og organisasjonsutvikling. Før dette har han jobbet 8 år med å utvikle NAV Arbeidslivssenter sine tjenester til virksomheter som har inngått IA-avtale. Han hadde sin første arbeidsdag 2. september, og gleder seg til å komme skikkelig i gang. 
- Det jeg gleder meg mest til er å endelig jobbe tett på der verdiene skapes og sitte nært når vi gir mennesker muligheter. Jeg ser også fram i mot å kunne jobbe proaktivt og bidra til at NAV har helhetlige og fremtidsrettede tjenester som tilfredsstiller de behov Østfold til enhver tid har, sier han.