Strålende tilbakemeldinger

 • Av de rundt 900 påmeldte, besvarte og leverte 535 evalueringsskjemaet i dagene etter konferansen. Det gir et godt grunnlag for å belyse om arrangørene traff med innhold og teknisk gjennomføring.
  - Når 68 prosent gir toppkarakteren ”svært fornøyd” og 27 prosent svarer  ”godt fornøyd”, kan vi ikke konkludere på annet vis enn at vi leverte varene, sier Per Ivar Clementsen, som holdt i tømmene også under årets arrangement.
   
  Mer å gå på
  Han legger samtidig ikke skjul på at det fortsatt er ting å forbedre, ikke minst når det gjelder teknisk gjennomføring. Flere mente blant annet at det var for kaldt i  lokalet.
  – Det er alltid noen som ikke er fornøyd med kaffepauser, parkeringsmuligheter antall toaletter og servering. Men samtidig er man nødt til å tåle litt kø når 900 mennesker skal samles. Alternativet er å senke antall deltagere, men IA-komiteen har valgt å beholde såpass høyt deltagerantall for at flest mulig skal kunne sette av dagen, senke skuldrene, få servert god underholdning, god mat og nyttig faglig påfyll, sier han.
   
  Gode eksempler
  På spørsmål om hva deltagerne vil ha mer av neste år, svarer 66 prosent ”dagsaktuelle temaer”, mens 61 prosent sier ”Gode bedriftseksempler fra IA-arbeidet”.
  - Det er viktige signaler å ta med videre, konkluderer Clementsen, og mener det må settes enda mer fokus nettopp på IA-arbeidet i den enkelte bedrift året gjennom. Det jobbes svært godt hos mange for å øke nærværet, som andre kan dra nytte av. Vi må også få opp enda flere gode kandidater til IA-prisen, sier han.
   
  Foredragsholdere
  Av årets foredragsholdere, var det flere som scoret svært høyt. Med Petter ”Uteligger” Nyquist øverst på tronen. Hele 89 prosent svarte ”Svært godt” på hans innslag, de resterende vurderte det til ”Godt fornøyd”. Pelle Sandstraks foredrag om sitt liv med tourettes syndrom fordelte prosentene seg henholdsvis på  68 og 22 prosent på de to beste karakterene.
  - Det vil alltid variere litt i oppfatninger når det gjelder de faglige innslagene. Derfor var det svært gledelig at Kåre Hagen scoret svært høyt, hvor hele 82 prosent ga høyeste karakter og 15 prosent nest høyest, kommenterer Clementsen. 
   
  Godt fornøyd
  Den tidligere avdelingsdirektør ved NAV Østfold fratrådte stillingen i sommer og trådte inn i pensjonistenes rekker, men fikk i oppdrag å lose også årets HMS-konferanse i havn.
  - Jeg synes dette var et verdig punktum for mitt engasjement, og vil takke partene for det gode samarbeidet, sier karen som selv ble hedret for sin IA-innsats gjennom mange år under arrangementet.
  Skjønt, det hviskes allerede om at han trolig vil bli spurt om å ta hånd om HMS-konferansen også i 2017!