Små justeringer kan forebygge arbeidsulykker

Det ble meldt inn 24 000 arbeidsulykker til NAV i 2014. En ny rapport trekker frem hvordan små påminnelser i hverdagen kan få dette tallet ned.
Publisert: 30.03.2016Del:
Nudging handler om å få folk til å endre adferd. ”Nudge” på engelsk betyr en liten dytt. Det stadig mer populære begrepet nudging betyr små dytt i riktig retning.
I Danmark har to firmaer nylig undersøkt om dette kan være et nyttig grep i arbeidet med sikkerhet på arbeidsplassen.
Det er Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og konsulentfirmaet iNudgeyou som har puttet hodene sammen. De undersøkte spesielt bedrifter innen lager og godstransport. Hovedspørsmålene de stilte var: Hvilke ulykkesrisikoer er det her? Og hvordan kan disse minimeres med metoden nudging?
– Å forebygge arbeidsulykker handler om å være oppmerksom på rett ting til rett tid, sier Kasper Hulgaard, prosjektleder i iNudgeyou.
Konklusjonen i den ferske rapporten er at nudging kan være med og forebygge ulykker. De kommer også med eksempler på hvordan dette kan gjøres.
Det skjer ikke meg
I rapporten er det flere eksempler på små grep de mener kan gjøre en stor forskjell hos de virksomhetene de har besøkt. Disse er ikke undersøkt i praksis. Vi vet derfor ikke akkurat hvor effektive de vil være mot arbeidsulykker.
– Å forebygge arbeidsulykker handler ikke bare om å være mer oppmerksom. Det handler om å være oppmerksom på rett ting til rett tid, sier Kasper Hulgaard til magasinet Arbejdsmiljøviden.
Hulgaard er prosjektleder i iNudgeyou og ledet dette prosjektet.
Ved å få arbeidstakere til å overvurdere risikoen for arbeidsulykker kan vi motvirke tanken om at det skjer ikke meg. 
– Det kan være første skritt mot en mer sikker adferd, mener Hulgaard.
 
Tydelige påminnelser
Et av forslagene i rapporten er å ha klistrelapper med tegninger som viser riktig løfteeknikk på toppen av tunge esker.
Tanken er at en tegning skal gi mer oppmerksomhet enn om det hadde stått skrevet med tekst.
De fleste vet hvordan man løfter riktig, men i en travel hverdag kan det være lett å tenke at det ikke er så nøye. Da kan kanskje ulike former for nudging bidra til oppmerksomhet der og da og holdningsendring på sikt, foreslås det i den nye rapporten.
Alle bransjer og arbeidsplasser har forskjellige risikomomenter. Derfor må nudgingen eller påminnelsene tilpasses hver enkelt bedrift. Den danske rapporten kan bidra med nyttige tips. De nevner blant annet at det er viktig å kartlegge hva som er risikoene og hvilken adferd som er vanlig i dag. Derfra kan man brainstorme frem forskjellige små tiltak som kan bidra til å endre dette til mer ulykkesforebyggende adferd.
 
Unge er mest utsatt
Tallene fra SSB forteller at helse- og sosialtjenester var den næringen som hadde flest ulykker som førte til fravær på tre dager eller mindre i 2014. De mest alvorlige ulykkene var innenfor de fem næringsgruppene elektrisitet, vann og renovasjon, bygge- og anleggsvirksomhet, industri, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske.
En rapport fra det svenske forsikringsselskapet AFA peker på at unge er mer utsatt enn eldre kollegaer for å oppleve alvorlige arbeidsulykker.
Unge har oftere jobber som innebærer risiko, men i tillegg kan mangel på erfaring og kompetanse om sikkerhet bidra til den økte risikoen. Her kan kanskje forskjellige former for nudging bidra med både opplæring og påminnelser.