Stort engasjement på erfaringsseminarene

Rundt 180 ledere og tillitsvalgte møtte til årets siste erfaringsseminar på INSPIRIA i Sarpsborg. Den ble avrundet med paneldebatt, med LOs Ulf Lervik, NHOs Espen Nøkleby Evensen, fagsjef Norsk Industri Erik Dahl-Hansen og seniorrådgiver Kari Edvardsen fra NAV rundt bordet. 
Publisert: 06.06.2015Del:
Rundt 180 ledere og tillitsvalgte møtte til årets siste erfaringsseminar på INSPIRIA i Sarpsborg.
Rundt 180 ledere og tillitsvalgte møtte til årets siste erfaringsseminar på INSPIRIA i Sarpsborg.
Det var spesielt temaet knyttet til en ny praktisering av aktivitetskravet etter åtte ukers sykmelding som skapte den største debatten. Men selv om partene ikke var hundre prosent enige i virkemidler og metoder, kunne de lett forenes i  viktigheten av at trepartssamarbeidet i arbeidslivet fortsatt må være gjeldende.
Debatten ble loset trygt i land av NAVs Karianne Nyheim Stray.
 
Arbeid er medisin
Norsk Industris fagsjef Erik Dahl-Hansen trakk i sitt foredrag de store linjene i organisasjonens sykefraværshistorie, som siden innføring av inkluderende arbeidsliv kan vise til en imponerende stor nedgang. Han er ikke i tvil om at man blir friskere av å være i arbeid, og at det ligger et enormt potensial i de sykmeldtes restarbeidsevne. – Det er ikke nødvendig å sitte isolert hjemme selv om de har gipset foten. Arbeidet bør være en naturlig del av behandlingene og helbredelsesprosessen, sa han.
 
Bli sett
Både Dahl-Hansen, Ulf Lervik og Espen Nøkleby Evensen påpekte viktigheten i at den enkelte arbeidstaker blir sett på jobben, og at lederne viser at de bryr seg om han eller henne.  På den måten bygges stolthet og eierskap hos arbeidstakeren, og man føler seg verdsatt. Det kan være forskjellen på om man vil være hjemme eller vil gå på jobb de dagene man ikke føler seg hundreprosent i form.
Høyt nærvær er også god butikk for bedriften, minnet Dahl-Hansen om.
 
Ny praksis
NAVs seniorrådgiver Kari Edvardsen informerte de fremmøtte om ny praksis som vil bli innført når det gjelder oppfølging av aktivitetskrav etter åtteukers sykmelding.
For å få rett til sykepenger er hovedregelen at arbeidstaker skal være i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker. NAV Østfold vil skjerpe kravet til dokumentasjon og aktivitet for sykemeldte, og det vil bli stilt tydeligere krav til arbeidsgiver, arbeidstaker og lege.
Dersom ikke aktivitetskravet og/eller dokumentasjonskravet oppfylles kan ytterste konsekvens for den enkelte sykmeldte være at de mister rett til sykepenger.
- Men dette handler ikke om at det skal utbetales mindre sykepenger. Dette handler om å holde flere i arbeid, blant annet gjennom tidlig oppfølging og at arbeidsevnen blir kartlagt, påpekte hun.
 
Fornøyd
NAV Østfolds avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen sier seg svært fornøyd både med gjennomføring, frammøte og engasjement etter at det femte og siste erfaringsseminaret er i havn.
- Vi har hatt 650 deltagere i salen i disse dagene, som er veldig bra. Det forteller meg at det er stor vilje til jobbe med inkludering på den enkelte arbeidsplass, sier han.
Han konkluderer foredragsholdernes og debattantenes innlegg med at det å være i arbeid er sunt, at de aller fleste ønsker å være i arbeid om det tilrettelegges godt.
- Samt at god ledelse gir god samhandling, som igjen betyr et mer inkluderende arbeidsliv som bidrar til at vi når våre aktivitetsmål i Østfold!