Program

«Partsamarbeid for inkludering», onsdag 16. oktober 2019

Kl. 08.15: Registrering & kaffe

Kl. 08.45: Kulturinnslag. Eva Iselin Eriksen og Bjørn Halstensen. 

Kl. 09.00 Den norske modellen – hva kan vi lære av historien? 
Ledes av journalist og programleder Anne Grosvold
* Tidligere nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken
* Tidligere leder i NHO, Svein Oppegaard

Kl. 09.30:  «Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvorfor bør vi jobbe mer kunnskapsbasert?
Direktør Pål Molander, STAMI

Kl. 10.00: «Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvordan skal Arbeidstilsynet vise bedre vei?
Seksjonsleder Monica Varem Pettersen, Arbeidstilsynet

10.20: Pause med kaffe

11.00: Kulturinnslag. Eva Iselin Eriksen og Bjørn Halstensen

Kl. 11.10: Suksesshistorier fra arbeidslivet – hvordan kan du lykkes?
Låby skole ved kommunalsjef Kent-Arne Andreassen og Personalpartner ved Jørgen Lie

Kl. 11.50LUNSJ

Kl. 12.55: Kulturinnslag. Eva Iselin Eriksen og Bjørn Halstensen 

Kl. 13.00: Inkluderende arbeidsliv – hvor går veien videre?
Samtaler ledes av journalist og programleder Anne Grosvold
* Statssekretær Vegard Einan
* Direktør Nina Melsom, NHO
* Nestleder Roger Haga Heimli, LO

Kl. 13.40:  IA-pris vinner 2018 – Veien til IA suksess.
Baterød Servicebase

Kl. 13.55: Utdeling av IA-prisen 2019
Fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland

Kl. 14.15: «Hold fast»
Programleder og eventyrer Samuel Massie

Kl. 15.15: Slutt for dagen

Konferansierer er Ulf Lervik og Kari Halvorsrud

Her kan du laste ned programmet!